معنی و ترجمه کلمه initial alternating short circuit curren به فارسی initial alternating short circuit curren یعنی چه

initial alternating short circuit curren


علوم مهندسى : جريان متناوب اتصال کوتاه ضربه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها