معنی و ترجمه کلمه inject به فارسی inject یعنی چه

inject


پاشيدن ،تزريق کردن ،اماله کردن ،سوزن زدن
علوم مهندسى : افشاندن
علوم نظامى : ضربه زدن به دشمن سخمه زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها