معنی و ترجمه کلمه ink jet printer به فارسی ink jet printer یعنی چه

ink jet printer


کامپيوتر : دستگاه خروجى که بوسيله پاشيده شدن لايه نازکى از جوهر چاپ مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها