معنی و ترجمه کلمه inland به فارسی inland یعنی چه

inland


درون کشور،درون مرزى ،داخله


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها