معنی و ترجمه کلمه inoperative time به فارسی inoperative time یعنی چه

inoperative time


زمان بدون کارى
علوم نظامى : زمان کسر خدمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها