معنی و ترجمه کلمه inorganic acid به فارسی inorganic acid یعنی چه

inorganic acid


اسيد معدنى
شيمى : اسيد غير الى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها