معنی و ترجمه کلمه input output table به فارسی input output table یعنی چه

input output table


جدول داده ها ستاده ها،اين جدول جريان عوامل توليد( ستاده ها)،اين جدول جريان عوامل توليد( داده ها)
بازرگانى : اين جدول جريان عوامل توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها