معنی و ترجمه کلمه inscribed stock به فارسی inscribed stock یعنی چه

inscribed stock


سهام ثبت شده ،سهام نامدار،سهام با اسم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها