معنی و ترجمه کلمه insect به فارسی insect یعنی چه

insect


حشره ،کرم خوراک( مثل کرم پنير و غيره)،کرم ريز،عنکبوت ،کارتنه ،جمنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها