معنی و ترجمه کلمه insignia به فارسی insignia یعنی چه

insignia


علامت ، )insigne(نشان ،نشان افتخار،نشان رسمى ،علائم و نشانهاى مشخص کننده هرچيزى ،مدال رسمى
علوم نظامى : درجه يا علامت صنفى نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها