معنی و ترجمه کلمه inspection lamp به فارسی inspection lamp یعنی چه

inspection lamp


علوم مهندسى : لامپ کنترل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها