معنی و ترجمه کلمه inspectorial به فارسی inspectorial یعنی چه

inspectorial


تفتيشى ،وابسته بوظيفه بازرس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها