معنی و ترجمه کلمه inspiration به فارسی inspiration یعنی چه

inspiration


دم ،شهيق ،استنشاق ،الهام ،وحى ،القاء
روانشناسى : الهام
ورزش : دم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها