معنی و ترجمه کلمه inspiratory به فارسی inspiratory یعنی چه

inspiratory


تنفسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها