معنی و ترجمه کلمه installed به فارسی installed یعنی چه

installed


از کار افتاده ،متوقف ،ثابت
علوم نظامى : مسقر شده داير شده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها