معنی و ترجمه کلمه instantaneous short-circuit current به فارسی instantaneous short-circuit current یعنی چه

instantaneous short-circuit current


جريان اتصال کوتاه ضربه اى
علوم مهندسى : جريان اتصال کوتاه لحظه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها