معنی و ترجمه کلمه instruction time به فارسی instruction time یعنی چه

instruction time


کامپيوتر : زمان دستورالعمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها