معنی و ترجمه کلمه insurrectional به فارسی insurrectional یعنی چه

insurrectional


مربوط به شورش ،شورش
علوم نظامى : شورش کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها