معنی و ترجمه کلمه integral heat of solution به فارسی integral heat of solution یعنی چه

integral heat of solution


شيمى : گرماى کل انحلال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها