معنی و ترجمه کلمه intellectuality به فارسی intellectuality یعنی چه

intellectuality


قوه عقلانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها