معنی و ترجمه کلمه intellectualize به فارسی intellectualize یعنی چه

intellectualize


عقلانى کردن ،بصورت فکرى در اوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها