معنی و ترجمه کلمه interconversion به فارسی interconversion یعنی چه

interconversion


علوم مهندسى : تبديل
شيمى : تبديل متقاطع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها