معنی و ترجمه کلمه interfacial به فارسی interfacial یعنی چه

interfacial


واقع در ميان دورو،دورويه ،بين وجهين

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها