معنی و ترجمه کلمه interior planet به فارسی interior planet یعنی چه

interior planet


سياره اى که مدارش در درون مدار زمين است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها