معنی و ترجمه کلمه intermediate transmitter به فارسی intermediate transmitter یعنی چه

intermediate transmitter


فرستنده واسطه
علوم مهندسى : فرستنده ميانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها