معنی و ترجمه کلمه intermezzo به فارسی intermezzo یعنی چه

intermezzo


تنوع ،فاصله ،حادثه عشقى ،نمايش کوتاه در ميان پرده هاى نمايش جدى ،قطعه موسيقى کوتاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها