معنی و ترجمه کلمه intermittent reception به فارسی intermittent reception یعنی چه

intermittent reception


الکترونيک : موجگيرى متناوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها