معنی و ترجمه کلمه internal discharge به فارسی internal discharge یعنی چه

internal discharge


علوم مهندسى : تخليه جزيى داخلى
الکترونيک : تخليه داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها