معنی و ترجمه کلمه international date line به فارسی international date line یعنی چه

international date line


خط تقسيم نيروهاى بين المللى
علوم نظامى : خط موافقتنامه بين المللى
علوم دريايى : خط بين المللى تغيير تاريخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها