معنی و ترجمه کلمه interphone به فارسی interphone یعنی چه

interphone


مخابرات داخلى
علوم نظامى : سيستم تلفن يا مکالمه داخلى يک جنگ افزار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها