معنی و ترجمه کلمه interrelate به فارسی interrelate یعنی چه

interrelate


وابسته بهم بودن ،مناسبات مشترک داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها