معنی و ترجمه کلمه intersection point به فارسی intersection point یعنی چه

intersection point


نقطه تلاقى ،نقطه تقاطع
علوم مهندسى : محل برخورد
معمارى : نقطه بهم رسيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها