معنی و ترجمه کلمه interspecies به فارسی interspecies یعنی چه

interspecies


)interspecific(واقع در بين دسته هاى خاصى ،داراى خصوصياتى بين خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها