معنی و ترجمه کلمه interval reinforcement به فارسی interval reinforcement یعنی چه

interval reinforcement


روانشناسى : تقويت فاصله اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها