معنی و ترجمه کلمه groom به فارسی groom یعنی چه

groom


اماده کردن شيب براى اسکى ،مرد،مهتر،تيمار کردن ،اراستن ،زيبا کردن ،داماد شدن
ورزش : مهتر
علوم نظامى : تيمار کردن اسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها