معنی و ترجمه کلمه management به فارسی management یعنی چه

management


حل و عقد،مديريت و رياست حسن تدبير،اداره ،ترتيب ،مديريت ،مديران ،کارفرمايى
قانون ـ فقه : of the affairs of the endowed propertyتوليت عين موقوفه ،حيله
روانشناسى : مديريت
زيست شناسى : مديريت
بازرگانى : اداره ،مدي ريت
علوم دريايى : - leader ship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها