معنی و ترجمه کلمه calendula به فارسی calendula یعنی چه

calendula


(گ.ش ).گل هميشه بهار،گل اشرفى ،اذريون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها