معنی و ترجمه کلمه printed wiring به فارسی printed wiring یعنی چه

printed wiring


الکترونيک : سيمکشى چاپى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها