معنی و ترجمه کلمه intolerable به فارسی intolerable یعنی چه

intolerable


تحمل ناپذير،سخت ،غير قابل تحمل ،دشوار،تن در ندادنى ،بى نهايت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها