معنی و ترجمه کلمه intraline به فارسی intraline یعنی چه

intraline


فاصله تامينى ساختمانها از يکديگر،(از نظر انفجار بمب يا گلوله توپخانه)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها