معنی و ترجمه کلمه intrapsychic به فارسی intrapsychic یعنی چه

intrapsychic


با شخصيت ،با عقل ،واقع در درون شخصيت يا روان
روانشناسى : درون روانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها