معنی و ترجمه کلمه invaluable به فارسی invaluable یعنی چه

invaluable


فوق العاده گرانبها،غيرقابل تخمين ،پر بها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها