معنی و ترجمه کلمه inversion temperature به فارسی inversion temperature یعنی چه

inversion temperature


شيمى : دماى وارونگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها