معنی و ترجمه کلمه involved به فارسی involved یعنی چه

involved


در گير،پيچيده ،بغرنج ،مبهم ،گرفتار،مورد بحث

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها