معنی و ترجمه کلمه irradicate به فارسی irradicate یعنی چه

irradicate


ريشه کن کردن ،از ريشه در اوردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها