معنی و ترجمه کلمه iso-cost curve به فارسی iso-cost curve یعنی چه

iso-cost curve


منحنى هزينه برابر
بازرگانى : منحنى تساوى هزينه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها