معنی و ترجمه کلمه it is beyond my strength به فارسی it is beyond my strength یعنی چه

it is beyond my strength


زورمن به ان نميرسد،فوق نيروى من است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها