معنی و ترجمه کلمه it is in good working order به فارسی it is in good working order یعنی چه

it is in good working order


خوب کار ميکند،داير است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها