معنی و ترجمه کلمه it is interesting to me به فارسی it is interesting to me یعنی چه

it is interesting to me


براى من جالب توجه است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها