معنی و ترجمه کلمه it is mostly iron به فارسی it is mostly iron یعنی چه

it is mostly iron


بيشتر( ش ) اهن است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها